UPM:lle merkittävä AAA-luokitus CDP:n ympäristöarvioinnissa

Sijoittajauutinen 8.12.2020 12.00 EET

Globaali, voittoa tavoittelematon CDP listaa UPM:n AAA-luokkaan tunnustuksena yhtiön merkittävistä toimista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä kestävän metsänhoidon ja vastuullisen vedenkäytön edistämiseksi. Vain 10 yritystä yli 5 800:sta valikoitui A-luokkaan sekä metsien, ilmaston että veden osalta. UPM sai tunnustuksen jo toisena vuonna peräkkäin.

”Metsä- ja biopohjaisen teollisuuden edustajana A-luokka kaikissa kolmessa kategoriassa on erittäin arvokas tunnustus. Allekirjoitimme tammikuussa YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen, jonka pohjalta edistämme ilmastopositiivista metsänhoitoa, merkittäviä hiilidioksidipäästövähennyksiä ja uusia tuoteinnovaatioita”, sanoo UPM:n sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja Pirkko Harrela.

Vuonna 2020 yhtiö määritti vihreän rahoituksen viitekehityksen ja laski liikkeelle 750 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan. Lainalla rahoitetaan hankkeita, jotka edistävät kestävän kehityksen mukaista metsänhoitoa sekä jäte- ja vesihuoltoa, parantavat energiatehokkuutta ja mahdollistavat uudet, innovatiiviset tuotteet ja ratkaisut. UPM on myös yksi ensimmäisistä yrityksistä, jotka ovat sitoneet valmiusluottonsa hinnoittelumekanismin sekä metsäluonnon monimuotoisuus- että ilmastotavoitteisiin.

“Onnitteluni kaikille tämän vuoden A-listatuille yrityksille. Olette johtavassa asemassa sekä ympäristösuorituskykynne että läpinäkyvän raportointinne osalta. Ilmastonmuutokseen, metsäkatoon ja veden riittävyyteen liittyvät riskit ovat valtavat, samoin kuin niihin liittyvät liiketoimintamahdollisuudet. On selvää, että yrityksillä on tässä kokonaisuudessa tärkeä rooli. A-listatut yritykset ovat markkinajohtajia vastuullisuudessa ja ympäristöriskien ratkaisijoina. Tämä vaikuttaa yhtiöiden mahdollisuuksiin menestyä myös tulevaisuudessa”, sanoo CDP:n toimitusjohtaja Paul Simpson.

Lue lisää CDP A -listatuista yrityksistä ja yrityskohtaisista tuloksista CDP:n verkkosivuilta (EN).

Lisätietoja antaa:
Gabriele Wende, johtaja, raportointi ja standardit, UPM vastuullisuus, puh. +49 175 150 0705

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

CDP on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka kannustaa yrityksiä ja viranomaisia vähentämään kasvihuonepäästöjä sekä suojelemaan vesistöjä ja metsiä. Sijoittajat ovat valinneet CDP:n maailman parhaaksi ilmastoraporttien tarjoajaksi. CDP tekee yhteistyötä institutionaalisten sijoittajien kanssa, jotka hallinnoivat yhteensä 106:n biljoonan Yhdysvaltain dollarin varoja. CDP kannustaa yrityksiä raportoimaan ja hallitsemaan ympäristövaikutuksiaan. Vuonna 2020 yli 9 600 yritystä, joiden globaali markkina-arvo on yli 50 %, raportoi ympäristötietonsa CDP:lle. Lisäksi sadat kaupungit, osavaltiota ja hallintoalueet antoivat tietonsa CDP:n arvioitavaksi. CDP on yksi parhaita toimijoita kertomaan yritysten ja viranomaisten toimista ympäristön hyväksi. CDP on We Mean Business -järjestön perustajajäsen. Lisätietoja osoitteessa https://cdp.net/en.