UPM aloittaa Paso de los Torosin sellutehtaan käynnistymistä edeltävän käyttöönottovaiheen Uruguayssa

Lehdistötiedote 24.6.2022 17.00 EEST

(UPM, Paso de los Toros, 24.6.2022) – UPM on saanut Uruguayn ympäristöviranomaisen hyväksynnän Paso de los Torosin sellutehtaan käyttöönottosuunnitelmalle ja voi aloittaa uuden tehtaan tuotantolaitteiston testausvaiheen.
 

paso-de-los-toros-commissioning phase.jpg
 

Käyttöönottovaiheen testaukset ja niiden perusteella tehtävät laitteistojen säädöt alkavat nyt ja jatkuvat tehtaan käynnistymiseen asti. Tiettyjen laitteistojen käynnistäminen ja esikäyttö ovat olennainen osa käyttöönottovaihetta, joka on edellytys sellutehtaan tuotannon käynnistymiselle vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä.

“Testit ja koekäytöt eri alueilla ovat yksi askel kohti tehtaan käynnistymistä ja huomion kääntämistä kohti tuotantoa. Tämä on tärkeä vaihe koko toiminnan suunnittelussa, sillä nyt testaamme kaikkea, mitä tähän mennessä on rakennettu”, sanoo UPM:n ympäristöpäällikkö Gervasio González.

Käyttöönottovaiheessa käydään perusteellisesti läpi tehtaan eri alueiden komponentit ja toimintaedellytykset sekä tehdään valmisteluja toiminnan käynnistystä varten. Valmisteltavia alueita ovat puukenttä, hakettamo, kuitulinja, kuivauslinja, haihduttamo, soodakattila, biovoimala, apukattilat, valkolipeälaitos, höyryntuotanto, jakeluturbiinit, vedenkäsittely, suoloista puhdistettu vesilaitos, jätevedenkäsittely, lietteenkäsittely, klooridioksidilaitos, happilaitos sekä kiinteän jätteen loppukäsittely.

Myös kemikaalien ja puun vastaanotto sisältyvät tuotantovaiheen valmisteluun.

Osana ympäristöjohtamisen suunnitelmaa kaikilla käyttöönottoon liittyvillä testauksilla on tarvittavat viranomaishyväksynnät ja tiukka seuranta, johon sisältyvät tallennettavat ilman ja veden laadun mittaukset.