UPM Paso de los Toros sellutehdas Uruguayssa käynnistyy

Sijoittajauutinen 15.4.2023 0.15 EEST

UPM on saanut ympäristöviranomaisilta käynnistysluvan uudelle UPM Paso de los Toroksen sellutehtaalleen. Tehtaan käynnistys alkaa välittömästi, ja sellutoimitusten asiakkaille odotetaan alkavan toukokuussa.

UPM Paso de los Toroksen sellutehdas on läpäissyt perusteellisen lupaprosessin. Uruguayn ympäristöviranomaiset ovat valvoneet tehtaan rakentamista koko projektin ajan. Hyväksymisprosessiin on sisältynyt useita viranomaisten tarkastuksia sekä alan asiantuntijoiden tekemiä kolmannen osapuolen auditointeja. UPM:llä on kattava ympäristövaikutusten seurantaohjelma, johon sisältyvät eliöstö, ilma, maaperä, melu ja yhteiskunnalliset vaikutukset.

Kasvuinvestoinnin myötä UPM ja sen alihankkijat luovat Uruguayhin noin 4 000 uutta työpaikkaa metsäteollisuuden arvoketjussa ja lisäksi noin 6 000 välillistä työpaikkaa. Investoinnin arvioidaan kasvattavan Uruguayn bruttokansantuotetta noin kaksi prosenttia.

Lisätietoja antaa:
Saara Tahvanainen, sidosryhmäjohtaja, UPM Fibres, puh: 040 5890023

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 200 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 11,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils