UPM on julkaissut päivitetyn vihreän rahoituksen viitekehyksen

Sijoittajauutinen 6.11.2023 11.00 EET

Olemme tänään julkaisseet päivitetyn vihreän rahoituksen viitekehyksen. Viitekehys kuvastaa Biofore-strategiaamme ja integroi viimeisimmät markkinakäytännöt ja -standardit. UPM julkaisi ensimmäisen vihreän rahoituskehyksensä vuonna 2020, ja yhtiö on sen jälkeen laskenut liikkeeseen kolme vihreää joukkovelkakirjalainaa yhteissummaltaan 1 750 miljoonaa euroa.

S&P Global Ratings on tarkistanut UPM:n vihreän rahoituksen viitekehyksen päivitetyn "Shades of Green" -menetelmänsä mukaisesti ja arvioinut sen yhdenmukaisuuden ICMAn (The International Capital Market Association) vihreitä joukkovelkakirjalainoja koskevien periaatteiden suhteen. UPM:n päivitetty vihreän rahoituksen viitekehys sai S&P Global Ratingsilta korkeimman "Dark Green" -luokituksen, joka on linjassa edellisen, vuonna 2020 julkistetun viitekehyksen arvion kanssa.

UPM:llä on selkeä rooli siirtymisessä kohti fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta, ja yhtiöllä on ainutlaatuinen asema edistää kiertotaloutta. Vastuullisuudella on tärkeä rooli myös UPM:n rahoituksessa, ja se antaa sijoittajille mahdollisuuden tukea esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) saavuttamista.

Päivitetty vihreän rahoituksen viitekehys kattaa projekteja ja menoja seuraavista kategorioista:
1.   Kestävä metsänhoito ja puuviljelmiin perustuva metsätalous
2.   Ilmastopositiiviset ja kiertotaloutta edistävät biopohjaiset tuotteet ja ratkaisut
3.   Uusiutuva ja hiilidioksidivapaa energia
4.   Ympäristövaikutusten hallinta ja haittojen ehkäiseminen, mukaan lukien jätteenkäsittely
5.   Vastuullinen vedenkäyttö ja jätevesihuolto
6.   Energiatehokkuutta edistävät hankkeet

Kuten vuoden 2020 viitekehyksessä, kolme ensimmäistä kategoriaa säilyttivät ”Dark Green” -luokituksensa. Ympäristövaikutusten hallinta ja haittojen ehkäiseminen mukaan lukien jätteenkäsittely kategorian osalta UPM pystyi nostamaan luokituksen ”Medium Green” tasolle, mikä vahvistaa kokonaisarviota entisestään.

SEB-pankki toimi neuvonantajana viitekehyksen valmistelussa.

UPM:n vihreän rahoituksen viitekehys sekä S&P Global Ratingsin arvio löytyvät kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme englanniksi.

Lisätietoja antaa:
Rahoitusjohtaja Kenneth Råman, UPM, puh. 02041 50094

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 200 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 11,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää X | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils