UPMPulp
  • Sellu
  • Fray Bentosin sellutehdas loi uuden teollisuudenalan Uruguayhin
Artikkeli | 07/13/2021 07:24:10 | 5 min Lukuaika

Fray Bentosin sellutehdas loi uuden teollisuudenalan Uruguayhin

Neljäntoista vuoden aikana voi tapahtua paljon, mutta UPM:n Fray Bentosin sellutehtaan kehitys on ollut aivan omaa luokkaansa. Kun tehdas aloitti toimintansa vuonna 2007 Río Negron hallintoalueella Länsi-Uruguayssa, maan selluteollisuus ja sitä tukeva metsätalous olivat vielä lapsen kengissä.

”Käytännössä Fray Bentosin tehdas oli lähtölaukaus Uruguayn nykyaikaiselle selluteollisuudelle. Se oli luokkansa ensimmäinen tehdas ja toi maahan uuden maataloutta ja teollisuutta yhdistävän tuotteen sekä prosesseja, joita Uruguayssa ei ollut entuudestaan. Tehdas loi teollisuudenalan, jolla on nykyään avainasema koko valtion taloudessa”, kertoo UPM:n Uruguayn toimintojen johtaja Marcos Battegazzore. 

Alussa tehtaan toiminta herätti huolta ympäristöstä, sillä vastaavan mittakaavan toiminnalle ja alan teollisuudelle ei ollut paikallista vertailukohdetta. Toiminnan alettua huolet kuitenkin hälvenivät. Tarkka seuranta osoitti, että tehtaan ympäristöarvot pysyivät vaadittujen raja-arvojen sisällä – aivan kuten ne pysyvät tänäkin päivänä.

UPM pyrkii lisäämään toimintansa läpinäkyvyyttä ja tunnettuutta järjestämällä tehtaalla säännöllisesti avointen ovien vierailupäiviä paikallisille. Sama läpinäkyvyys on ratkaisevan tärkeää UPM:n suhteissa paikallisyhteisöihin yhtiön metsätoimintojen alueilla. Esimerkiksi metsänhoitajan rooli on tärkeä, koska hän toimii yhtenä UPM:n kontakteista paikallisyhteisöihin.

”Säännöllisissä tapaamisissa yhteisöjen edustajien kanssa keskustelemme paikallisten tarpeista ja siitä, kuinka voimme lisätä toimintamme vaikuttavuutta. Kartoitamme plantaasimetsätoimintojemme yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia kolmen vuoden aikavälein, ja toimintasuunnitelmamme perustuvat näiden tarkastelujen tuloksiin”, kertoo UPM:n Uruguayn metsätaloustoimintojen johtaja Álvaro Fitipaldo. 

UPM-Pulp-plantations.jpgFray Bentosin sellutehdas on toiminut suunnannäyttäjä Uruguayn metsätaloudelle.  (Kuva: UPM
 
Sellu- ja metsäteollisuuden uranuurtaja 

Uruguayn metsätalous on kehittynyt käsi kädessä Fray Bentosin tehtaan ja selluteollisuuden kanssa. Kellon ympäri toimivaa tehdasta varten luotiin täysin uusi logistiikkaketju paikallisista alihankkijoista, toimittajista ja kuljetusyrityksistä. Alkujaan tehdas tuotti miljoona tonnia sellua vuodessa, mutta 14 vuodessa luku on kasvanut lähes kolmanneksella 1,3 miljoonaan tonniin.  
 
”Loimme ammattitaitoisen toimittajaverkoston siivittämällä paikallisten kumppaniemme kasvua. Verkoston tietotaito, erikoistuneisuus ja mittaluokka ovat kehittyneet yhtä matkaa Fray Bentosin tehtaan kanssa”, Fitipaldo sanoo. 
 
UPM Uruguay oli maan ensimmäinen yhtiö, jolle myönnettiin FSC®-sertifikaatti. Nykyään 90 prosenttia Uruguayn metsäplantaaseista on sertifioitu, mikä kuvaa hyvin maan sellu- ja metsäteollisuuden kehitystä sekä alojen pitkäjänteistä sitoutumista ympäristönsuojeluun. 
 
UPM:n ponnistukset Uruguayn luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi eivät jää tähän. Fitipaldo kertoo, että yhtiö on määrittänyt 30 suojelualuetta ja 60 000 hehtaarin edestä alituisesti tarkkailtavia alueita paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa. 
 
”Olemme ensimmäinen yhtiö, joka huolehtii suojelualueista Uruguayn kansallisen suojelualuejärjestelmän mukaisesti. Vuonna 2005 ehdotimme paikallisille maataloustuottajille metsäplantaasien istuttamista mailleen. Tämä monipuolisti heidän liiketoimintaansa ja hyödytti samalla aiempaa tuotantoa. Metsät tarjoavat karjalle varjoa ja suojaa, mikä edesauttaa niiden tervettä kasvua”, Fitipaldo kertoo. 
 
Myös teknologisten ratkaisujen kehittäminen on ollut avainasemassa. Tiettyjen toimintojen mekaaniset prosessit ovat parantaneet työoloja ja työturvallisuutta niin sellu- kuin metsäteollisuudessa. Lisäksi vuodesta 2008 lähtien on vaiheittain digitalisoitu useita prosesseja, mikä on lisännyt tietoa ja viestintää toiminnallisen tason päätöksenteon tueksi. 

Paso-construction.jpg
UPM:n uusi sellutehdas hyötyy Fray Bentosin tehtaan tuomasta kokemuksesta. (Kuva: UPM)
 
Kokemuksen suomat edut Paso de los Torosissa 

Fray Bentosin sellutehdas auttoi osaltaan Río Negroa kasvamaan viime vuosikymmenen aikana yhdeksi Uruguayn nopeimmin kehittyvistä hallintoalueista. UPM:n tehdas- ja metsätaloustoiminnot työllistävät yli 4 000 ihmistä, joista moni on paikallisyhteisöjen jäseniä. Paikallista työllisyyttä on edistetty Fundación UPM -säätiön tukemilla koulutusohjelmilla sekä perustamalla Fray Bentosiin alueellinen teknillinen yliopisto (ITR) yhteistyössä Uruguayn teknillisen yliopiston (UTEC) kanssa. Uusi yliopisto erikoistuu muun muassa mekatroniikan alan kolmannen asteen koulutukseen. 

Battegazzoren mukaan henkinen pääoma on ratkaisevan tärkeää, kun karttunutta kokemusta halutaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti Paso de los Torosin uudella tehtaalla. ”Fray Bentosin tiimillä on tärkeä asema Paso de los Torosin tehtaan teknikkojen rekrytoinnissa ja koulutuksessa. Osa uuden tehtaan tekniikasta ja tulevasta toiminnasta vastaavasta hankeryhmästä on työskennellyt myös Fray Bentosissa”, Battegazzore sanoo.

Uuden tehtaan puuhuollon valmistelu aloitettiin jo useita vuosia sitten, ja aiempi kokemus on mahdollistanut huolellisen suunnittelun. Kaikesta huolimatta tehtaan tiimissä nähdään myös paljon uusia osaajia. Kertynyt kokemus välitetään työntekijöiden uudelle sukupolvelle UPM:n metsätalousakatemia Academia Forestalissa.

Tietotaidon siirrolla UPM varmistaa, että Fray Bentosin tehtaan opit valavat kulmakiven Paso de los Toroksen tehtaan toiminnalle. 

 

Teksti: Lucía Burbano