Kasvatamme ja käytämme puuta valmistaaksemme niistä uusiutuvia tuotteita ja materiaaleja – innovaatioita, jotka ovat vaihtoehtoja fossiilisille raaka-aineille.

 

Valmistamme korkealaatuista sellua kestävästi luonnollisesta ja uusiutuvasta puusta. Näin vastaamme osaltamme kasvavan väestön tarpeisiin ja tarjoamme tuotteita biopohjaista tulevaisuutta varten.  

Sellun valmistuksen ohessa tuotamme arvoa yhteiskunnalle sekä yhtiönä, että tuotteidemme ja sivutuotteidemme kautta. Pyrimme löytämään kestäviä ratkaisuja yhteistyössä asiakkaidemme, alihankkijoidemme ja kumppaneidemme kanssa. Lisäksi edistämme vastuullisia toimintatapoja edellyttämällä samojen korkeiden standardien noudattamista koko arvoketjultamme.  

Autamme myös asiakkaitamme luomaan uusi ratkaisuja, joilla vastataan vaateeseen yhä läpinäkyvämmästä toiminnasta, kestävämmistä vaihtoehdoista sekä paremmista toimintatavoista.

 

Nämä periaatteet pidämme mielessämme päivittäisissä toimissamme

Ilmastopositiivinen metsätalous 

Ilmastopositiivinen metsätalous 

Tehokas raaka-aineiden käyttö

Tehokas raaka-aineiden käyttö

Kiertotalous

Kiertotalous

Turvallisuus

Turvallisuus

Eettisyys ja ihmisoikeudet

Eettisyys ja ihmisoikeudet

Läpinäkyvyys

Läpinäkyvyys

Sitoumuksemme

Vastuullisuustyömme rakentuu UPM:n määrittelemien konsernitason vastuullisuustavoitteiden mukaisesti. Tavoitteet pohjautuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG). Keskitymme niihin, joihin toiminnallamme, tuotteillamme ja ratkaisuillamme on suurin vaikutusmahdollisuus.   

 
 

Aiheeseen liittyvää

Toimintaohjeemme muodostaa perustan kaikille toiminnoillemme ja määrittää poikkeuksetta kaikkien yhtiön työntekijöiden, toimihenkilöiden ja johtajien tavan toimia

Toimintaohjeemme muodostaa perustan kaikille toiminnoillemme ja määrittää poikkeuksetta kaikkien yhtiön työntekijöiden, toimihenkilöiden ja johtajien tavan toimia

Lue lisää upm.com
  UPM:n Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille määrittää vähimmäistason, jota edellytämme kaikkien toimittajiemme ja kolmansien osapuolien noudattavan

UPM:n Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille määrittää vähimmäistason, jota edellytämme kaikkien toimittajiemme ja kolmansien osapuolien noudattavan

Lue lisää upm.com
Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja suojelemaan ihmisoikeuksia sellaisina kuin ne on Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa määritelty

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja suojelemaan ihmisoikeuksia sellaisina kuin ne on Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa määritelty

Lue lisää upm.com