Artikkeli | 05/26/2020 12:31:01 | 4 min Lukuaika

Näin varmistamme sellu- ja paperituotannon jatkuvuuden

Monilla aloilla on jouduttu sulkemaan ovia koronaviruspandemian vuoksi, mutta sellu ja paperi ovat välttämättömiä elintarvikepakkausten, vessapaperin ja hengityssuojien valmistuksessa. UPM:n Lappeenrannassa sijaitsevan Kaukaan tehdasintegraatin johtaja Vesa Volmari kertoo, kuinka tehtaat varmistavat, ettei tuotanto keskeydy.

Mitä toimenpiteitä UPM: Kaukaalla on tehty työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi sekä tartuntojen estämiseksi?

Olemme toteuttaneet välttämättömiä, tehokkaita toimia. Esimerkiksi valvomojen rakennetta on muutettu asettamalla väliaikaisia seiniä vuorossa olevien työntekijöiden välille, jotta vältytään lähikontakteilta. Olemme myös ottaneet käyttöön tiukat hygieniasäännöt, joiden noudattaminen on ehdotonta. Työtilat siivotaan jokaisen vuoron jälkeen, minkä lisäksi tilaamme siivouspalveluja alihankkijoilta.

UPM:llä on Kaukaan tehdasalueella neljä tuotantoyksikköä. Olemme katkaisseet niiden välisen liikenteen varmistaaksemme fyysisen eristäytymisen. Myös sisällä tehtaissa noudatetaan etäisyyksiä. Emme esimerkiksi ole järjestäneet lainkaan läsnäoloa vaativia kokouksia. Liitymme kokouksiin etäyhteyksillä, vaikka olisimme paikan päällä tehdasalueella.

UPM Pulp_Kaukas-170920-014.jpg

Mikä on suurin haaste, jonka olette kohdanneet toimenpiteiden vuoksi?

Suurin haaste on ihmisten välisten kohtaamisten minimointi. Kaukaalla työskentelee 1 000 UPM:n omaa työntekijää sekä 500 urakoitsijoiden työntekijää. Siksi valvomme tilannetta ja varmistamme, että mainitsemiani rutiineja noudatetaan kirjaimellisesti.

Olemme myös siirtäneet tehtaiden huoltoseisokin huhtikuulta marraskuulle. Huolto tehdään kahden vuoden välein, ja siihen kuuluu lähinnä mekaanisia huoltotöitä. Se on käytännössä Lappeenrannan suurin tapahtuma, jonka aikana hotellit täyttyvät, ja asiantuntijoita lentää paikalle kaikkialta Euroopasta. Meillä on kuitenkin velvollisuus huolehtia työntekijöidemme ja kaupunkilaisten terveydestä, joten teimme vaikean päätöksen seisokin siirtämisestä.

Tällaisesta ennennäkemättömästä tilanteesta selviämiseen tuskin on ohjekirjaa. Miten olette lähestyneet tätä haastetta?

Tällaisina epävarmoina aikoina viestintä on ratkaisevassa asemassa. Ihmiset haluavat tietää, että olemme tilanteen tasalla ja osaamme ohjeistaa heitä asianmukaisesti. Viestimme mahdollisimman avoimesti kaikesta, mitä Kaukaalla tapahtuu, jotta ihmiset näkevät, että asettamamme käytänteet toimivat tehokkaasti. Näin myös osoitamme, että työntekijät voivat luottaa johtoon ja toisinpäin. Strategiamme on toiminut erinomaisesti. Kaikki ovat pysyneet terveinä, työ jatkuu normaalisti ja tehtaat käyvät.

Talteenoton valvomo.jpg

Jakavatko UPM:n ympäri maailmaa sijaitsevat yksiköt parhaiksi todettuja käytäntöjä keskenään?

Kyllä, ehdottomasti. UPM Biorefining -liiketoiminta-alue, johon selluliiketoiminta kuuluu, pitää säännöllisiä tilannekatsauksia. Kokouksissa jaetaan tietoa, kokemuksia ja suunnitelmia puunhankinnan, sahojen, biojalostamon ja sellutehtaiden kesken.

Järjestämme myös viikoittaisia kokouksia Kaukaan neljän tuotantoyksikön välillä, jotta kuulemme myös, miten UPM:n paperitehtailla hallitaan tilannetta. Näin saamme tietoa UPM:n tehtailta Saksasta, Kiinasta ja Uruguaysta ja voimme jakaa sitä eteenpäin tiimeissä. Mielestäni tämä on yksi yhtiön maailmanlaajuisen toiminnan tärkeimmistä eduista. Emme ole yksin ja voimme luottaa kollegoidemme tarjoamaan tukeen ja ideoihin!

Koronaviruspandemialle ei näy loppua lähitulevaisuudessa. Mikä on seuraava tärkeä tehtävä, kun pyrimme elämään virustilanteen kanssa?

Toimenpiteiden toteuttaminen on ollut Suomessa melko suoraviivaista, koska meillä suomalaisilla on tapana noudattaa sääntöjä. Jatkossa on selvitettävä, miten ihmiset saadaan pidettyä aktiivisina ja jatkamaan sääntöjen noudattamista, etteivät he kyllästy rajoitteisiin kesän aikana.

Olemme ottaneet tehtailla käyttöön auditointijärjestelmän, jolla valvomme eri osastoja ja selvitämme, kuinka toimenpiteitä toteutetaan, kuinka työntekijät jaksavat ja miten he noudattavat sääntöjä. Auditointia suoritetaan viikoittain. Näin johto voi tehdä parannuksia, joilla varmistamme, että pystymme jatkamaan koronanvastaista kamppailua yhdessä.

 

Teksti: Craig Houston

Väkiviinaa sotakorvauksina
Artikkeli | 07/12/2024 11:28:39 | 1 min

Väkiviinaa sotakorvauksina

Lue lisää
Energiahuolto kehitystä ohjaamassa
Artikkeli | 07/11/2024 12:01:46 | 3 min

Energiahuolto kehitystä ohjaamassa

Lue lisää
UPM Kymin sellutehtaalla turvallisuus tulee aina ensin
Artikkeli | 05/07/2019 10:20:37 | 4 min

UPM Kymin sellutehtaalla turvallisuus tulee aina ensin

Lue lisää