UPM ja WEPA edistävät yhdessä luonnon monimuotoisuutta

Lehdistötiedote 22.12.2021 13.00 EET

Hilla 02_web.jpg

Kuva: Soili Jussila / Vastavalo.net

(22.12.2021 klo 13) – UPM:n selluliiketoiminta ja saksalainen pehmopaperivalmistaja WEPA käynnistävät yhteistyössä elinympäristön ennallistamishankkeen Suomessa. Tavoitteena on havainnollistaa toimia, joilla metsäluonnon monimuotoisuus, vesiensuojelu ja ilmastonmuutos huomioidaan osana vastuullista metsänhoitoa.

Yhtiöiden tavoitteena on ennallistaa noin viiden hehtaarin suoalue UPM:n Harvialan tilalla lähellä Janakkalaa sen alkuperäiseen tilaan alueeksi, joka on puoliksi avosuota ja puoliksi korpea.

Työt käynnistyvät tulevina kuukausina alueen sammal- ja jäkälälajiston kartoituksella, jonka jälkeen alueen vedenpintaa aletaan nostaa aktiivisilla ennallistamistoimilla. Niiden myötä alueelle odotetaan palaavan suolle ominaisia kasvi- ja eläinlajeja, kuten hilla, kihokki ja mahdollisesti jopa riekko. Pitkän ajan kuluessa suolle odotetaan palaavan myös harvinaisempia lajeja, kuten erilaisia sammalia ja saroja.

“On hienoa, että meillä on kumppaniasiakkaamme WEPA:n kanssa yhteinen kiinnostus monimuotoisuuden edistämiseen. Ennallistaminen on yksi toimista, joilla UPM pyrkii positiiviseen biodiversiteettivaikutukseen eli metsäluonnon monimuotoisuuden tilan paranemiseen kokonaisuutena yhtiön omistamissa metsissä”, sanoo UPM:n vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren.

“Ennallistamalla luomme elinympäristöjä alkuperäisille kasveille ja eläimille, minkä lisäksi toimilla on myös ilmasto- ja vesistövaikutuksia. Yhtiömme on sitoutunut vastuulliseen toimintaan, joten hanke on meille tärkeä,” sanoo WEPA Groupin vastuullisuusjohtaja Stefan Gräter.

Korvet ja nevat ovat elinympäristöjä turvemailla, joissa pohjavesi on turvekerroksen rahkasammalkasvuston vuoksi lähellä pintakerrosta ja kasvit pidättävät veden alueella. Vesi hidastaa kasvien hajoamista, mutta ajan kuluessa hajoavasta biomassasta muodostuu turvetta. Aiemmin soita kuivattiin maa- ja metsätalousmaan sekä polttoturpeen tarpeeseen yleisesti eri puolilla maailmaa. Tällä hetkellä Suomessa on menossa useita soiden ennallistamishankkeita.

Luonnonvarakeskuksen johtava tutkija Mika Nieminen on vieraillut hankkeen suokohteella. “Alue sopii hyvin ennallistamiskohteeksi. Toimenpiteillä voidaan pitkän ajan kuluessa odottaa olevan monimuotoisuuden ja vesiensuojelun näkökulmasta hyödyllisiä vaikutuksia. Ennallistaminen itsessään on oppimisprosessi. Toimenpiteiden jälkeen alue voi toimia tutkijoiden ja muiden toimijoiden havaintokohteena”, toteaa Nieminen.

UPM ja WEPA seuraavat alueella tapahtuvaa kehitystä ja jakavat tietoa tuloksista sekä suoalueiden lajistosta. Yhtiöt ovat kiinnostuneita jatkamaan yhteistyötä vastaavien hankkeiden parissa.

Lisätietoja
Sari Hörkkö, Viestintä- ja markkinointijohtaja, UPM Pulp, Puh. 040 701 5901, pulp@upm.com  
Tim Vormweg, Viestintäjohtaja, WEPA, Puh. +49 (0) 2932 307 –191, pr@wepa.eu

 

UPM www.upmpulp.fiLinkedIn |

WEPA Group www.wepa.eu | LinkedIn